The Story
————    .    ———–

神農本草經 (เสินหนงเปิ่นเฉ่าจิง) ถือเป็นบันทึกแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการกล่าวถึงถั่งเช่าในการรักษาโรค รวมอยู่กับสมุนไพรกว่า 120 ตำหรับ คาดการณ์ว่าถูกเขียนขึ้นช่วง พ.ศ. 750-800 ชาวดอกปาบนเทือกเขาหิมาลัยรัฐสิขิมใช้ถั่งเช่าสดเป็นยาชูกำลังตั้งแต่ปี พ.ศ. 900 เจ็ดศตวรรศต่อมาแพทย์หลวงในราชวงศ์ชิง ได้ดัดแปลงนำถั่งเช่ามาใช้ในสูตรสมุนไพรสำหรับเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ แม้จะมีการบริโภคถั่งเช่ามายาวนาน แต่หลักฐานชิ้นแรกที่พบว่ามนุษย์สามารถอธิบายลักษณะทางชีวภาพของถั่งเช่าได้ถูกต้องตามหลักวิทยศาสตร์คือหนังสือ 本草從新 (เปิ่นเฉ่าฉงซิน) ของผู้เขียน 吳儀洛 (หวูหยีลั่ว) ในปี พ.ศ. 2294 ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันโลกตะวันตกได้รู้จักกับพืชสมุนไพรพิเศษนี้จากบาทหลวงชาวฝรั่งเศส Jean Baptiste Perenin du Halde ผู้ซึ่งเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศจีนและได้นำตัวอย่างถั่งเช่ากลับมาที่บ้านเกิด ด้วยลักษณะทางธรรมชาติที่ถั่งเช่าสามารถเกิดขึ้นได้ในสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เฉพาะเจาะจงมาก ทำให้มีจำนวนจำกัด ยากต่อการเก็บเกี่ยวและเก็บรักษา ส่งผลให้ราคาถั่งเช่าสดตามธรรมชาติสูงมาก ในขณะที่คุณภาพแปรผันตามสภาพอากาศแต่ละปี วิธีการเก็บเกี่ยวและกระบวนการเก็บรักษา ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยของ TCM Biotect International Corp. เราคัดเลือกถั่งเช่าสายพันธุ์ธิเบตแท้ตัวที่ดีที่สุดจากกลุ่มตัวอย่าง ผ่านการทดลองวัดค่าสารต่างๆที่ช่วยปรับสมดุลร่างกาย และจดสิทธิบัตรชื่อสายพันธุ์ TCM-777; Paecilomyces Hepiali Chen โดยผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าของเราสายพันธุ์ TCM-777 ยังได้รับสิทธิบัตรรับรองคุณภาพการรักษาจาก สหราชอาณาจักร เยอรมันนี จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และไต้หวัน

Safety Assurance
————    .    ————

เรามีกระบวนการควบคุมการผลิตที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล โดยใช้หลักปฏิบัติขององค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา USFDA Botanical New Drug Guidance ที่กำหนดให้มีการตรวจวัดค่า เชื้อแบคทีเรีย จุลินทรีย์ โลหะหนัก สารกำจัดศัตรูพืช รวมถึงสารพิษอื่นๆ ในทุกขั้นตอนการผลิต

roduct-name-sidebar-top-th
฿ 980.00
฿ 1,100.00 

Quality Notes
————    .    ————

ถั่งเช่าสายพันธุ์ TCM-777 สามารถกระตุ้นตัวรับสารภูมิคุ้มกัน เช่น CD4 และ CD8 เพื่อสร้าง IL-2 (Interleukin-2) และ IFN-γ (Interferon gamma)

TCM-777; Paecilomyces Hepiali Chen

QN_Galactosidase25

β-galactosidase คือ ดัชนีทางชีวภาพเรื่องความชราระดับเซลล์จากผลวิเคราะห์ถั่งเช่าสายพันธุ์ TCM-777 สามารถยับยั้ง β-galactosidase ได้ 25%

Adenosine

จากผลวิเคราะห์สถาบัน FIRDI Food Industry Research and Development Institute ถั่งเช่าสายพันธุ์ TCM-777 มีสาร Adinosine มากกว่ากลุ่มตัวอย่างถั่งเช่าทางธรรมชาติ 7.5 เท่า

amino acids

จากผลวิเคราะห์สถาบัน FIRDI Food Industry Research and Development Institute ถั่งเช่าสายพันธุ์ TCM-777 มี free amino acids มากกว่ากลุ่มตัวอย่างถั่งเช่าทางธรรมชาติ 2.5 เท่า

ถั่งเช่าสายพันธุ์ TCM-777 ได้รับสิทธิบัตร
รับรองคุณภาพด้านต่างๆจากสถาบันชั้นนำของหลายประเทศ
————    .    ————

สิทธิบัตรด้านการมีส่วนช่วยในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในการรักษาไวรัสตับอักเสบซี

สิทธิบัตรด้านการมีส่วนในการป้องกัน และรักษาพังผืดบริเวณตับ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดภาวะตับแข็งหรือตับวายได้

สิทธิบัตรด้านการมีส่วนในการป้องกันและรักษาไขมันพอกตับ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดภาวะตับแข็งหรือตับวายได้

สิทธิบัตรด้านกระบวนการบ่มเพาะและผลิตสารสกัดจากถั่งเช่าสายพันธุ์ทิเบตแท้

฿ 1,100.00 

฿ 980.00

tatse note tcm77

QN_Galactosidase25

Adenosine
 

amino acids